info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich hebt ingeschreven voor een cursusonderdeel gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.
Aan Consort’99 bent u verschuldigd:
a. Bij annulering voor 1 mei 2021: het inschrijfgeld (€150)
b. Bij annulering na 1 mei 2021 doch voor 2 juni 2021: 50% van het cursusgeld.
c. Bij annulering na 1 juni 2021: het volledige cursusgeld.

Indien gewenst kunt u een annuleringsverzekering afsluiten m.b.v. deze link.

Corona clausule

Indien van overheidswege (Nederland, Duitsland of België) beperkende maatregelen worden opgelegd in verband met Corona, waardoor een cursus niet kan plaatsvinden, wordt u hierover geïnformeerd en worden uw betalingen teruggestort.