info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Inschrijven
cursus 7 t/m 12 augustus 2022

Er zijn op dit moment geen kamers in het klooster meer beschikbaar, 'Cursus zonder verblijf' is nog wel mogelijk voor Koorzang en Blokfluitensemble.
U kunt zich ook op de wachtlijst laten plaatsen in geval er alsnog een kamer vrijkomt.

Om uw inschrijving te bevestigen, dient u €150 over te maken naar rekeningnr NL10ABNA 0593 4679 14 tnv J. de Groot onder vermelding van Zomercursus 2022.
Het resterende bedrag dient u over te maken na ontvangst van een factuur in juni 2022.

Uw verblijf is volledig verzorgd met een goed ontbijt, verzorgde lunch en een 3-gangen dinerbuffet. Bij het buffet zitten diverse gerechten, waaronder vegetarische. Indien u hele specifieke dieetwensen heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Indien u komt zingen of spelen in het blokfluitensemble, ontvangt u voor 1 juni de bladmuziek.
Beschikt u over een ezel en materiaal dan kunt u deze meenemen. Ook is het mogelijk tegen een kleine vergoeding materiaal van Consort'99 te gebruiken.

Corona clausule

Indien van overheidswege (Duitsland) beperkende maatregelen worden opgelegd in verband met Corona, waardoor een cursus niet kan plaatsvinden, wordt u hierover geïnformeerd en worden uw betalingen teruggestort.
Alle deelnemers worden geacht de van toepassing zijnde Coronaregels van het betreffende land en de accomodatie na te komen.