info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Inschrijven
cursus 11 t/m 16 juli 2022

Om uw inschrijving te bevestigen, dient u €150 over te maken naar rekeningnr NL10ABNA 0593 4679 14 tnv J. de Groot onder vermelding van Zomercursus 2022.
Het resterende bedrag dient u over te maken na ontvangst van een factuur in juni 2022.

Uw verblijf is volledig verzorgd met een goed ontbijt, verzorgde lunch en een 3-gangen dinerbuffet. Bij het buffet zitten diverse gerechten, waaronder vegetarische. Indien u hele specifieke dieetwensen heeft, kunt u hierover met ons contact opnemen. Koffie en thee zijn inbegrepen.

Indien u komt zingen in het koor dan ontvangt u voor 1 juni de bladmuziek.

Corona clausule

Indien van overheidswege (Duitsland) beperkende maatregelen worden opgelegd in verband met Corona, waardoor een cursus niet kan plaatsvinden, wordt u hierover geïnformeerd en worden uw betalingen teruggestort.
Alle deelnemers worden geacht de van toepassing zijnde Coronaregels van het betreffende land en de accomodatie na te komen.