info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Annuleringsvoorwaarden

Wanneer u zich hebt ingeschreven voor een cursusonderdeel gelden onderstaande annuleringsvoorwaarden.

Aan Consort’99 bent u verschuldigd:
a. Bij annulering voor 1 mei 2021: het inschrijfgeld (€150)
b. Bij annulering na 1 mei 2021 doch voor 2 juni 2021: 50% van het cursusgeld.
c. Bij annulering na 1 juni 2021: het volledige cursusgeld.
Indien gewenst kunt u een annuleringsverzekering afsluiten m.b.v. deze link.

Consort’99 houdt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname een cursusonderdeel te annuleren. In dat geval worden de betreffende betalingen teruggestort.

Corona clausule

Indien van overheidswege (Duitsland) beperkende maatregelen worden opgelegd in verband met Corona, waardoor een cursus niet kan plaatsvinden, wordt u hierover geïnformeerd en worden uw betalingen teruggestort.
Alle deelnemers worden geacht de van toepassing zijnde Coronaregels van het betreffende land en de accomodatie na te komen.