info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Een week zingen, schilderen, schrijven, theater maken, spelen in een blokfluitensemble of beeldhouwen op een schitterende locatie

Consort'99 organiseert jaarlijks cursusweken waarin het samengaan van cultuur en creativiteit het uitgangspunt is. Cultuur die te vinden is in de locatie en de omgeving waar de cursusweek plaatsvindt. Creativiteit die te vinden is in de inhoud van de diverse cursussen onder deskundige leiding.

Corona clausule

Indien van overheidswege (Duitsland) beperkende maatregelen worden opgelegd in verband met Corona, waardoor een cursus niet kan plaatsvinden, wordt u hierover geïnformeerd en worden uw betalingen teruggestort.
Alle deelnemers worden geacht de van toepassing zijnde Coronaregels van het betreffende land en de accomodatie na te komen.


In de zomer van 2022 organiseert Consort’99 de volgende geheel verzorgde creatieve vakanties:

Week 11 t/m 16 juli 2022
Kloster Frenswegen

  • Solozang       (Solozang kan helaas dit jaar niet doorgaan)
  • Schilderen    (De schilderweek van 11 t/m 16 juli gaat helaas niet door)

Week 7 t/m 12 augustus 2022
Kloster Frenswegen

Er zijn op dit moment geen kamers in het klooster meer beschikbaar, 'Cursus zonder verblijf' is nog wel mogelijk voor Koorzang en Blokfluitensemble.
U kunt zich ook op de wachtlijst laten plaatsen in geval er alsnog een kamer vrijkomt.