info@consort99.nl  |  tel: 0517 232 417


Zomercursussen, workshops en projecten

Hilde en de blokfluit

In de ‘Lesezimmer’ wacht ik op de komst van Hilde de Wolf, docente blokfluit tijdens de Consort99 vakantieweek in Kloster Frenswegen. Ze komt binnen als een fris briesje; een frêle figuurtje met een open gezicht, omkranst door springend donker haar. Ze danst als het ware de ruimte binnen als een vrolijk melodietje. 'Geen wonder dat zij blokfluit speelt', denk ik even. 'Dat past wel bij haar.' 

Blokfluit - een toevalstreffer

hilde.jpg

Hilde blijkt uit Brabant te komen; Bergen op Zoom en woont nu al een poos in Delft. Ze is in Rotterdam naar het conservatorium gegaan en heeft daar haar bevoegdheid als docent en als solist gehaald. In haar vroege jeugd heeft ze als negenjarig meisje op de lagere school Algemene Muzikale Vorming gehad – maar dat vond ze erg saai. Een docent wees de kinderen op de mogelijkheden bij de plaatselijke muziekschool. Een van haar klasgenootjes koos voor de blokfluit. Hilde gaf toen ook maar ‘blokfluit’ als haar voorkeur voor muziekinstrument op – een toevalstreffer – want al snel speelde ze tijdens de muziekles haar eerste noten en viel als een blok voor de houten fluit. 

Blokfluit aan het conservatorium

Ze noemt haar docent uit die tijd ‘fantastisch’; ze leerde door hem verschillende instrumenten bespelen en ook samenspelen met anderen. Dan volgt het moment dat ze voor een keuze komt te staan. Gaat ze naar het conservatorium, zoals haar docent voorstelt of volgt ze een andere weg? Kan ze het niveau wel aan? Haar docent stelt haar plompverloren voor de keuze en zegt dat hij haar niets meer kan leren. Ze weifelt een jaar, maar dan - na een inloopdag op het conservatorium waar ook een aantal van haar muzikale vrienden waren gaan studeren - besluit ze er voor te gaan.

Ze vertelt haar vroegere docent van de muziekschool dat ze naar het conservatorium wil om blokfluit te studeren. Blij als hij is dat Hilde haar muzikaal talent verder wil ontwikkelen stoomt hij haar klaar, want hij ziet heel goed dat zij voor haar muziek leeft. In vijf jaar tijd doorloopt ze het conservatorium; haar vrees dat het niveau te hoog zou zijn, blijkt onterecht dankzij haar doorzettingsvermogen en haar talent. 

Muziekschool en Laurenskerk

Hildes werkzame leven start met een baantje bij de muziekschool te Dordrecht. Daarnaast speelt ze vaak in de Laurenskerk in Rotterdam met Bachkenner Barend Schuurman, die met regelmaat Bachcantates uitvoert. 

De wereld over met de blokfluit

hildedewolf.jpgZe studeert af als docerend musicus met als eindcijfer een 9. Daarna studeert ze verder voor uitvoerend musicus. Ze krijgt steun van Voortgezette Studie Podiumkunsten en het Prins Bernhard Cultuurfonds en slaat haar vleugels uit als solist. Ze vliegt de hele wereld over: ze geeft concerten in Japan, Amerika en Europa; de blokfluit blijft haar trouwe metgezel.

Een blokfluit tot leven brengen

Inmiddels geeft ze al meer dan 25 jaar les – haar zilveren jubileum heeft ze dus al gehad en ze heeft het instrument helemaal in haar vingers. Ze vindt het vooral mooi dat je met een natuurlijke houding en met je eigen adem het instrument tot leven kunt brengen. Als je het goed bespeelt trilt de blokfluit van emotie en laat de musicus de toehoorders die emotie eveneens beleven. Evenwicht, daar draait het volgens Hilde om. 

Troubadours en liturgische muziek

Haar persoonlijke voorkeur gaat uit naar vroegmiddeleeuwse muziek; ze heeft twee jaar intensief gewerkt aan codexen. Vooral het samenspel met zangstemmen, vedels en psalteriums inspireren haar – denk aan troubadours die met hun liederen en blokfluiten reizen maakten langs kastelen en stadsmarkten of juist aan oude liturgische muziek.  

Hildes cursusaanbod bij Consort'99

Tijdens de cursusweek probeert Hilde de cursisten vooral homofone stukken te laten spelen; de deelnemers harmonieus samen te laten spelen met samenklank, articulaties te oefenen en vooral te laten genieten van de meerstemmigheid van de instrumenten. Aan het eind van de week wordt er een concert gegeven waarbij Hilde’s cursisten hun proeve van bekwaamheid zullen afleggen.

Meer informatie over Hilde: www.hildedewolf.com
Kijk hier voor de blokfluitcursus die Hilde bij ons geeft deze zomer

 

Door: Hieke G. Joustra
Eindredactie: Consort'99